Milá bohyně celého mého světa

16.06.2019

Milá bohyně celého mého světa,

doufam, že tě nerozezlím a nebude se mnou veta.

Prosím tě má milá bohyně,

bys mou cestu upředla bezchybně.

A pokud přece jen bude mít chybičky,

Dej mi prosím sílu na všecky.

Jsem jaká jsem a to dobře víš,

Ctím tě a toužím dostat se k tobě blíž.

Klaním se tobě a přírodu chráním,

Nebudu předstírat, že vždycky to umím.

Snažím se velice i kvůli sobě,

Abych snad jednou usedla k tobě.

Luna i Slunce bloudí tvým nebem,

A já tu na zemi píšu svým perem.

Perem fialovým píšu osud svůj,

A ty mě na mé cestě prosím opatruj.