Střapce se jeví jako nadbytečné, že? Ano střapce známe obvykle jako tradiční ozdoby v domácnosti nebo na oblečení (brokátové záclony, závěsy, polštáře, stínítka lapm, na kabelkách, botách a v neposlední řadě i špercích).
Jsou vidět všude a přece jim nikdo nevěnuje velkou pozornost.

Střapec byl od dávnověku symbolem moci a prestiže. Na počátku sloužil jako zakončení oděvu, zavazování rouch, opasky se také zakončovaly střapcem. Byl jim také připisován magický význam. Starověcí kněží a vojenští důstojníci střapce nosili jako amulety, které měli odvracet zlé duchy. 

Egyptský faraon Tutanchamon byl objeven ve své hrobce se šperkem, který byl doplněn o několik střapců. 

300 n.l. římský císař Konstantin nařídil, že všichni křesťané musí být řádně oblečeni a součástí rouch byli také střapce. Protože v Bibli je psáno, že Hospodin promluvil k Mojžíšovi a dal mu pokyn, aby řekl Izraelitům, že střapci (hebrejsky cicit) si mají zdobit šat, že jim střapce pomohou zapamatovat si přikázaní páně. 

V 16. století ve Francii byl založen cech Passementiers. Mistři tohoto cechu ovládali umění prýmků a střapců. Proto vznikali desítky různých zakončení a ozdob na oblečení. Tehdy se stali střapce nepostradatelnou součástí oděvů, doplňků a dalších dekorativních prvků. Po staletí se střapce vyvíjeli , až dostali takovou podobu jakou známe dnes. 

Střapce jsou tradičně používány v Oxfordu a Cambridge na promočních pokrývkách hlavy. Každý střapec se dělí podle barev na určité intelektuální skupiny. Barva střapce udává také dosažené vyznamenání. Jsou tedy ukázkou společenské prestiže, nadřazenosti. Zlatý střapec nosí pouze kancléř Oxfordu, ostatní začínají s černým, který nese označení "prostý občan".

Ve středním východě nosí stále střapce jako amulety (hlavně malé děti) na kuklách a čepicích, aby je chránili před zlověstnými duchy a démony. 

Židovské modlitební šály jsou také zakončeny střapci. I další modlitební pomůcky napříč náboženstvími jsou doplněny střapci. Růžence, buddhistické i hinduistické maly a další obřadní pomůcky. 

Dále se střapce napouštěli vonnými oleji a věšeli se do skříní proti škůdcům. Také se uvazovali na okna a zavěšovali se na kliky dveří, aby do domu nemohli proniknout nadpřirozené síly- tzv. vazačky. 

Dále se věší na postele, na prapory zástavy, uniformy a zvony. V každém případě to byli ochranné amulety (podle barvy a provedení), na odstrašení, proti špatnostem nebo naopak jako podpora/ochrana. 

V Číně je střapec tradičním symbolem přinášející majiteli štěstí a lásku. Také se říká, že pohyb střapce pomohl rozproudit stagnující energie nebo soužil k vyhánění špatné energie z místností domů. 

Střapce nás provází životem odnepaměti a stále častěji se těší oblibě dnešních modních trendů. 

Věřte tedy, že kromě okrasných účelů sloužili i k ochraně ♥